top of page

Skills from gaming

Upptäck värdet i dina spelskills.

Bakgrund

Visste du att spel inte bara är en oerhört populär hobby, utan att det också kan ge dig verkliga skills som kan användas för att få ett jobb? Det är inte många som gör det, och många spelare skriver inte ens om spel i sina CV. Vi bestämde oss för att se om vi kunde ändra detta och sprida budskapet om Skills From Games.

Vad vi gjort

Detta projekt växte från ett initiativ som Innovationscenter drev på Dreamhack och Almedalen 2018. Idén med Future Skills Lounge, som vi kallade det då, var att låta spelare förstå de "dolda" skills de hade plockat upp från spel, och använda dem för att matcha dem med arbetsgivare. Detta initiativ fick ett väldigt bra respons. Och nu driver vi det vidare, i samarbete med AFs kommunikationsavdelning och aktörer på den arbetsmarknaden.

Visste du att spel inte bara är en oerhört populär hobby, utan att det också kan ge dig verkliga skills som kan användas för att få ett jobb?

Den nya inkarnationen av detta projekt är i ett tidigt skede, men vi strävar efter att nå ut och träffa spelare där de redan är, i kanaler som Twitch, Youtube och Discord, med hjälp av film och kanske ett känt spelare eller två. När vi har hittat fram till målgruppen är det yttersta målet att hjälpa dem att förstå vilka skills de har, och göra det möjligt för dem att möta arbetsgivare som förstår och värdesätter dessa skills. Genom att planera kampanjen på rätt sätt, på många kanaler, hoppas vi på en viral boost och kunna nå så många människor som möjligt.

"Kompetenser som lärs genom spel förbises ofta."

Sammanfattning

Kompetenser som lärs genom spel förbises ofta. Med detta projekt syftar vi till att lyfta fram det enorma antalet verkliga skills som kan hämtas från en av världens mest populära hobbyer och använda dem för att få människor till arbetsgivare som kan uppskatta dem.

bottom of page