top of page

Samarbete i VR

Ett innovationslabb i VR.

Bakgrund

Under de senaste åren har Innovationscenter utforskat ett antal olika kommersiella produkter för att samarbeta i VR - allt från MeetInVR, AltSpaceVR och BigScreen till RecRoom - och fler. Vi har sett en enorm potential och möjligheter i att använda VR som ett verktyg för att mötas på distans - som ett komplement och kanske även förlängning till traditionella distansmötesformer.

Dock tycker vi i det vi sett att det ändå är begränsat vad som faktiskt går att göra i dessa befintliga produkter. För att verkligen hitta en reell nytta med att faktiskt mötas i VR måste man också kunna samarbeta - det är först då som vi ser att det skapar nytt till vår verksamhet.

Vad vi gjort

Med utgångspunkt från att skapa en virtuell plats för samarbete startade vi ett utvecklingsprojekt som syftade till att bygga en plattform för att utforska samarbete och samverkan i VR - en plattform - eller ett Innovationslabb i VR - där vi har möjlighet att hela tiden bygga på med olika nya komponenter för att just utforska samarbete.

Ett antal grundpelare för plattformen definerades, tex miljön skall upplevas vara realistisk - vi valde en realistiskt kontorsmiljö, multiplayer - att vi är flera som kan vara inne i upplevelsen samtidigt, att de “avatarer” som vi använder för att personifiera varje deltagare skall vara konfigurerbara så att de kan likna deltagarna samt att det ska vara möjlighet att bygga på och komplettera plattformen med nya komponenter relativt enkelt.

Det är först när vi implementerar teknologin som den börjar skapa värde och kan bidra till att utveckla vårt samhälle.

Skillboard i VR

Arbetsförmedlingen har tidigare utvecklat en metod och verktyg kallat Pyrmaidanalysen som är till för att stödja arbetsgivare i att identifiera vilka de viktigaste förmågorna är som ska efterfrågas i en rekrytering. Detta var en pappersbaserad produkt som vi tyckte skulle vara intressant att testa att också skapa i vårt virtuella innovationslabb.

Genom att skapa virtuella objekt av “förmågokorten” och skapa en tavla för att bygga pyramiden kunde vi relativt enkelt flytta in den här produkten i vårt samarbetsrum i VR. Här är det nu möjligt att samarbeta på distans kring att bygga “pyramidanalysen” samtidigt som man diskuterar och bollar åsikter med sina kollegor. Att se, höra och interagera med objekt i realtid i den virtuella miljön skapar snabbt en stark känsla av att faktiskt vara tillsammans - att på riktigt samarbeta fastän man är geografiskt åtskilda.

Unity3D valdes som utvecklingsplattform och PhotonEngine valdes för att hantera nätverk och multiplayer funktioner. Detta ger oss möjlighet att kontinuerligt förändra och fylla på med nya funktioner till plattformen.

För avatar hantering valdes ReadyPlayerMe - vilket är en tjänst där du kan skapa anpassade avatarer som sedan enkelt kan importeras och användas i plattformen.

I vår plattform finns nu implementerat ett antal grundläggande funktioner som tex att tillsammans med andra interagera med virtuella fysiska objekt, att se varandra som avatarer och prata med varandra (munnen rör sig på avataren som pratar), att se film och bildspel tillsammans, att interagera med textmeddelanden med de som är utanför VR-upplevelsen via Discord, att via virtuella kameror inne rummet filma och livestreama det som händer i rummet.

"För att vi som samhälle ska kunna fortsätta utvecklas i takt med de möjligheter som tekonlogiutvecklingen skapar behöver vi både hålla oss uppdaterade men också hitta metoder för att utnyttja de teknologiska framstegen"

Potential och framtid

Inte minst i dessa tider av Corona ropas det efter nya möjligheter att kunna samarbeta och samverka på distans. Vårt innovationslabb i VR visar på möjligheterna och potentialen att mötas i VR - inte bara för att mötas - utan också för att samarbeta kring olika aktiviteter.

Vi kommer att fortsätta addera funktioner till innovationslabbet för att tex utforska möjligheterna med att samarbeta kring digitala tjänster - som tex att söka i Platsbanken tillsammans med andra - vilket effekter kan det skapa?

Vi kommer även att fortsätta att bjuda in till möten i innovationslabbet där vi kan inspireras av varandra och föra dialog om hur framtidens digitala tjänster kan komma att utvecklas utifrån ett samarbets- och samverkansperspektiv.

bottom of page