top of page

VR-podden Horizont3

Vi snackar nya horisonter...

Bakgrund

Inom Arbetsförmedlingen pratar vi om att innovationsarbetet behöver ske på många olika områden och på olika sätt. För att lättare beskriva var vi bedriver innovationsarbete har vi valt att ha McKinseys innovationshorisonter som bas och grund. Innovationscenter på Arbetsförmedlingen har i uppdrag i primärt verka inom horisont 3 - där vi blickar ett antal år fram i tiden och försöker driva frågor som är av mer av omvälvande karaktär.

För att kunna öppna upp samtal och dialoger inom detta område skapade vi en podcast där vi adresserar områden som vi tycker är intressanta och relevanta för innovationsarbete inom horisont 3. Samtidigt ville vi hitta ett format för podden som också känns lite nytt och utmanande - och nyttja prototyper som vi tidigare utvecklat - därför spelar vi in podden i vårt nya VR-kontor!

Vad vi gjort

Under ett antal år har Innovationscenter utforskat VR-teknologin och gjort ett flertal samarbetsprojekt med olika aktörer. Parallellt med det har vi också utvecklat ett virtuellt innovationskontor - ett kontor i en VR-värld - där vi har möjlighet att experimentera med olika typer av VR-upplevelser och där vi har möjlighet att mötas fastän vi sitter och jobbar på distans. Vi adderade ett antal virtuella kameror och skapde en video-produktionsklient - på så sätt skapade vi möjlighet att spela in och live-streama pod-produktioner inne ifrån vårt virtuella kontor. Efter några trevande försök tycker vi nu att vi har en fungerande teknisk prototyp där vi kan producera både inspelningar och livestreams.

Det är först när vi implementerar teknologin som den börjar skapa värde och kan bidra till att utveckla vårt samhälle.

Streaming och inspelning sker från en specifik “producent” klient - varifrån producenter styr vilken virtuell kamera som skall vara aktiverad. Från klienten streamas den virtuella kameran till valfri streamingtjänst (Twitch, Youtube mfl) mha av valfri applikation (tex OBS, Nvidia Experience mm).

Det virtuella kontoret är utvecklat i 3D-motorn Unity3D. En stor utmaning inom VR-utveckling idag är hantering av "cross-device" utveckling. På marknaden finns ett antal olika tillverkare av VR-headsets. För närvarande har vi valt att bygga VR-hantering och objektinteraktion på komponenten SteamVR - vilket skapar en relativt bra "cross-device" hantering- så länge som devicerna använder Microsoft Windows. Vi stödjer därför bla VR-headsen HTC Vive, Valve Index, Oculus Rift samt Oculus Quest (via link kabel).

För nätverkshantering (multiplayer) används PhotonEngine - som är en plattform för nätverkshantering i Unity3D. Det finns en mängd utmaningar i att synkronsiera 3D-objektinteraktioner för multiplayer i VR men PhotonEngine skapar bra förutsättningar för att hantera även detta.

Vi behövde även en lösning för att skapa personliga avatarer - att du ska kunna välja en avatar som ser ut som dig själv - eller helt enkelt designa en avatar som du själv vill. För detta använde vi oss av tjänsten ReadyPlayerMe som erbjuder just möjligheten att skapa en hel- eller halvkroppsavatarer som användaren själv kan konfigurera.

"För att vi som samhälle ska kunna fortsätta utvecklas i takt med de möjligheter som tekonlogiutvecklingen skapar behöver vi både hålla oss uppdaterade men också hitta metoder för att utnyttja de teknologiska framstegen"

Potential och framtid...

Den tekniska utvecklingen går just nu extremt fort och kommer nog att göra så under överskådlig framtid. För att vi som samhälle ska kunna fortsätta utvecklas i takt med de möjligheter som tekonlogiutvecklingen skapar behöver vi både hålla oss uppdaterade men också hitta metoder för att utnyttja de teknologiska framstegen - det är först när vi implementerar teknologin som den börjar skapa värde och kan bidra till att utveckla vårt samhälle.

Här tror vi att ett fortsatt kontinuerlig samtal i poddformat kan vara en (av många) komponenter för att skapa uppmärksamhet och intresse kring teknologi och samhällsutveckling i horisont 3 perspektivet.

Vi ser även att vårt poddformat i form av en VR-studio även skapar värden i form av uppmärksamhet kring möjligheterna med VR-teknik och hur detta möjliggör samarbete och samverkan på distans. Fler och fler aktörer börjar nyttja tekniken för liknande syften (tex https://www.roadtovr.com/microsoft-ignite-2021-virtual-reality-keynote/).

Fler och fler kommer också att skaffa sig tillgång till devices för VR/AR/MR i takt med att tekniken utvecklas de kommande åren vilket möjliggör att fler också kommer att kunna ta del av och nyttja den här typen av tjänster.

Möjligheterna att skapa än mer realistiska upplevelser kommer också att utvecklas i närtid. Teknik för att skapa extremt realistiska avatarer finns snart tillgängligt (tex MetaHumans från Unreal).

bottom of page