top of page

Experiment 2033 - framtidens arbetsförmedling?

Mening möter AI i ett experiment skapat med spekulativ design.
Bakgrund

I en värld med snabba förändringar såsom pandemier, klimathot och terrorhot har behoven att kunna planera för det okända ökat. Högre krav på förmåga att blicka framåt ställs på organisationer för att kunna driva utvecklingen i önskad riktning.
 
Under våren 2023 utforskade Innovationscenter disciplinen framsyn. Genom ett samarbete med SALLY, EY Dobermans framtidslabb, genomförde vi ett utforskade projekt där vi genom kunskapsinhämtning spekulerade kring önskvärda framtider och presenterade våra resultat i en framtidsprotyp.

Vad vi gjort

Under två dagar genomförde vi en fysisk utställning på Arbetsförmedlingens huvudkontor där vi hade fler hundra besökare. Utställningen bestod av fyra akter och inleddes med en film som sedan ledde till en framtidsprototyp där vi gestaltade en framtida arbetsförmedling, och avslutades med beskrivning av metoden samt en sista akt där vi fångade in synpunkter och erbjöd tillfälle för reflektion.
 
Efter utställningen har vi sammanställt innehållet i en webbsida. Vi har också deltagit på ledningsgruppsmöten, enhetsdagar och andra samlingar där kollegor fått ta del av utställningen digitalt och kunnat delta i samtal om framtidsfrågor och spekulativ design. 

Besök den digitala utställningen

Vill du besöka vår digitala utställning? Klicka på knappen nedan!

bottom of page