top of page

Planeringssamtal i VR

Vi vill att ny teknik ska användas för att effektivisera verksamheten.

Bakgrund

Innovationscenter har under flera år arbetat med extended reality (XR) och undersökt olika metoder för att skapa empati, arbetssätt och kompetenshöjning i XR. Vi ser hur XR kan påverka det dagliga arbetet genom virtuella möten, workshops och utbildningar och har valt att fokusera på kundmötet för att testa tekniken i anknytning till Arbetsförmedlingens huvuduppdrag.

Vad vi gjort

Vi har designat en visualisering som demonstrerar hur ett planeringssamtal kan främja pedagogik och tillgänglighet för våra kunder genom ett virtuellt rum. Genom en enkel webblänk ges kunden tillgång till detta virtuella rum, som innehåller flera användbara funktioner för att förbättra den individuella servicen.

"VR has finally broken the jinx and is changing all norms in the tech space. It is likely to grow exponentially as it promises a whole new dimension to customer experience."
- Onkar Sharma

Vårt virtuella rum har en rad fördelar som inkluderar digital tolkning, personliga sidor för varje kund, transkribering av mötet, ett digitalt whiteboard för att skapa och dela idéer samt möjlighet att dela skärmen för att göra presentationer och visa viktig information. Denna integrerade lösning utgör ett utmärkt komplement till våra nuvarande mötesformer och syftar till att ge våra kunder en ännu bättre upplevelse.

 

Fysisk tillgänglighet: Genom att erbjuda kundmöten från hemmet möjliggör vi ökad tillgänglighet för våra kunder, oavsett var de befinner sig geografiskt. Detta minskar behovet av resor och ger en flexibel mötesupplevelse.

Individanpassade mötesformer: I VR-miljön kan vi skapa individanpassade mötesrum och objekt, vilket ger kunden en unik och personligt anpassad upplevelse. Detta stärker interaktionen mellan kund och Arbetsförmedlare.

Effektivisering genom automatisk dokumentation: Genom automatisk dokumentation av VR-möten förenklas processen för både kunden och Arbetsförmedlaren. Detta möjliggör snabbare uppföljning och åtgärder efter mötet.

Bredare palett med mötesformer: VR-kundmöten kompletterar våra befintliga mötesformer och möjliggör att vi kan möta behoven hos en bredare målgrupp. Det ger oss möjlighet att erbjuda skräddarsydda mötesalternativ för olika preferenser.

Pedagogiskt stöd och minnesstöd: Genom användning av pedagogiska element i VR-miljön hjälper vi kunderna att komma ihåg och sortera viktig information. Detta minskar behovet av återkommande frågor och ger en mer effektiv samtalshantering.

Genom detta projekt strävar vi efter att revolutionera kundmöten och erbjuda en unik och engagerande interaktion med Arbetsförmedlingen. Vår lösning utnyttjar teknikens potential för att möta kundernas behov på ett mer anpassat och effektivt sätt. Vi tror att VR-kundmöten kan förbättra den individuella servicen och ge våra kunder en ännu bättre upplevelse med Arbetsförmedlingen.

Effekter och värden

Vi genomförde en designsprint med kreatörer, experter och handläggare för att utforska möjligheterna med tekniken i kundmötet. Resultatet blev en mindmap för ett virtuellt kontor hos Arbetsförmedlingen.

För att förankra våra hypoteser har vi även samtalat med personer som har gjort insiktsarbete om olika mötesformer och behov i kundmötet. Den virtuella mötesformen utnyttjar digitala fördelar som anpassningsbara tjänster och centraliserad information för att ge kvalitativa kundmöten, där digitala hjälpmedel förbättrar upplevelsen för både kund och Arbetsförmedlare.

Vi valde att fokusera på planeringssamtalet och skapade en wireframe-prototyp för att visualisera användarflödet, inklusive funktioner som illustrerar lösningens värde. Tekniken möjliggör pedagogiska samtal, tolkningstjänster och fungerar som ett komplement till befintliga mötesformer.

Om projektet

Hypotesen är att VR kan utöka tillgängligheten och öka engagemanget hos en specifik målgrupp genom att adressera viktiga pedagogiska behov som uppstår i möten med Arbetsförmedlingen, särskilt med tanke på ökad självservice och färre fysiska möten. Telefon- och videosamtal kan inte alltid tillgodose dessa moment, och ett möte i VR kan vara ett komplement till befintliga tjänster - som ett avancerat "videomöte 3.0". Vi är nyfikna på hur VR kan påverka och vilka målgrupper som kan dra nytta av denna teknik.
Sammanfattning

​Vi tror att denna smarta lösning kommer att göra våra planeringssamtal mer effektiva, tillgängliga och personligt anpassade för varje kund. Genom att erbjuda dessa verktyg och funktioner ser vi fram emot att fortsätta erbjuda högkvalitativ service och skapa en meningsfull interaktion med våra kunder. Det virtuella rummet med sina mångsidiga funktioner kommer att bidra till att förbättra den individuella servicen och berika våra mötesformer för att möta kundernas behov på ett ännu bättre sätt.

bottom of page