top of page
Open Site Navigation

Att arbeta i spektrumet

Ett innovationsprojekt kring arbetslivet för personer med en NPF diagnos

Bakgrund

Hur är situationen i arbetslivet för personer med en NPF diagnos idag och vad kan Arbetsförmedlingen göra för att stötta i att få ett arbete och sedan på ett hållbart sätt behålla jobbet? Hur ser kunskapen ut idag?

Vad vi gjort

Vi tog fram ett antal prototyper som kan vara ett hjälpmedel eller på olika sätt syftar till att öka kunskapen och ge insikter till personal på Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och såklart även personer med en NPF diagnos.

Insikter och prototyper presenteras på en egen site som du når via denna knapp

bottom of page