top of page

Platsbanken i VR

Ett mer intuitivt sätt att navigera i Platsbanken?

Bakgrund

Arbetsförmedlingens jobbsöknings tjänst, Platsbanken, nås via en traditionell webbsida. Men finns det ett mer intuitivt sätt för arbetssökande att navigera i Platsbanken? Vi ville testa om en kompetensbaserad sökning i VR kunde leda Platsbanken-användare till oväntade nya karriärer.

Vad vi gjort

Vi byggde en VR miljö i Unity som ser ut som ett riktigt kontor. Med data direkt från Platsbanken (via Jobbtech’s API:er) skapade vi i VR-miljön en virtuell Platsbanken i form av en interaktiv glob, som du kan plocka upp och interagera med. Genom att navigera jobbkategorier i 3D kan du välja ut dina skills och använda dem för att hitta fram till oväntade jobbannonser.

Can we expect girls to choose a career in technology
if all the books are written by men?

Annonserna presenteras visuellt och kan fångas i VR och interageras med. De kompetenser som är relevanta för det specifika karriärområdet kommer också att markeras på skillpanelen och visar kopplingen. Genom att presentera informationen så här kan vi förhoppningsvis ge användaren en djupare förståelse för sin egen kompetens och hur den relaterar till karriärer, nya och gamla. Det gjorde det också möjligt för oss på Innovationscenter att förstå djupare hur SSYK-data är strukturerad, vilket ger oss många värdefulla insikter.

Allt data i Platsbanken är mer eller mindre 3D, men vi navigerar i den i bara två dimensioner. Vi kom fram till att VR kommer att kunna erbjuda ett kraftfullt och intuitivt sätt att se Platsbankens information. Det kan också erbjuda nya möjligheter för användare, till exempel möjligheten att hitta karriäralternativ som de kanske inte har övervägt, baserat på deras unika kompetenser.

I prototypen kan användaren med hjälp av sina händer snabbt navigera i en serie "orbs" som representerar varje nivå i karriärklassificeringsdata (SSYK). Man kan samla in sina unika kompetenser på en “skillpanel” innan man själv bestämmer vilka som ska användas i en sökning. Användaren erbjuds sen flera karriärområden baserade på dessa kompetenser. Karriärområdena dyker upp som användarvänliga “knappar” i VR-upplevelsen. På varje karriärknapp visas ett antal annonser i Platsbanken för det karriärområdet.

"Platsbanken i VR är ett utmärkt exempel på hur
Arbetsförmedlingen bör jobba med innovation för
att framtidssäkra sveriges arbetsmarknad."
Maria Mindhammar, Generaldirektör Arbetsförmedlingen

Sammanfattning

Med detta projekt kunde vi uppleva hur allt data i Platsbanken ser ut när de placeras i 3D-rymden, något som är omöjligt att få från ett webbgränssnitt. Det visade också en intressant könsuppdelning i Platsbankens data, i att typiska "manliga" karriärer hade mycket mer data kopplat till sig än typiska "kvinnliga" karriärer.

bottom of page