top of page

ARThack

Ökat engagemang och bättre tillgänglighet för offentlig konst.

Bakgrund

Arbetsförmedlingen har genom åren fått tillgång till en relativt omfattande konstsamling utlånad av Statens Konstråd. Tillsammans med ansvariga för samlingen på AF och IT-avdelningen har Innovationscenter startat projektet ARThack där vi utforskar sätt, med hjälp av ny teknik, att skapa mer engagemang och ökad tillgänglighet kring samlingen och i förlängningen all offentlig konst.

Vad vi gjort

En första del i konceptet är att vi har tagit konstverk från Arbetsförmedlingens kontor och gjort dem tillgängliga digitalt med hjälp av AR/MR-teknik. Upplevelsen av konsten har förstärkts med interaktiv och fördjupad information om konstverken. Vi har även tagit fram en prototyp på hur en upplevelse av konstsamlingen skulle kunna fungera på distans.

Hur kan vår konst berika arbetsmiljön även på distans?

Vid ett besök i en offentlig verksamhet ser du ett konstverk som du blir intresserad av - du riktar din mobiltelefon mot konstverket och startar “ART-appen”. Appen kommer visuellt att identifiera konstverket och hämtar upp information från en databas. Informationen visas i mobilen kopplat till konstverket. Informationen kan vara tex en skriven text som beskriver konstverket och konstnären, men det kan också vara en inspelad video med konstnären eller kanske en uppläst text.

En fortsättning på konceptet kallar vi LiveART. Där vi testar att livestreama konsten istället. Tanken är att eftersom vi blivit allt mer remote och digitaliserade senaste tiden så har ju det påverkat hur tillgänglig den fysiska upplevelsen av konsten blir. Därför utforskar vi olika möjlilgheter till att livestreama de ytorna och rum där konsten finns så även om man befinner sig på distans så går det att få en känsla av att vara där Live. Digitaliseringen möjliggör också nya sätt att skapa engagemang och interaktion kring konsten. I nuläget kan man exempelvis skicka kommentarer till livestreamen som sen projiceras på väggen intill konstverken men vi ser en mängd nya funktioner som kan fördjupa upplevelsen.

"ARThack lyfter fram och tillgängliggör vår gemensamma
konstskatt på ett innovativt sätt"

Sammanfattning

ARThack är ett ständigt pågående koncept där vi löpande utforskar nya synergier mellan konst och teknik. Följ gärna utvecklingen i våra sociala kanaler.

bottom of page