top of page

Att arbeta i spektrumet

Ett innovationsprojekt kring arbetslivet för personer med en NPF diagnos
Bakgrund

Hur är situationen i arbetslivet för personer med en NPF diagnos idag och vad kan Arbetsförmedlingen göra för att stötta i att få ett arbete och sedan på ett hållbart sätt behålla jobbet? Hur ser kunskapen ut idag?

Vad vi gjort

Vi tog fram ett antal prototyper som kan vara ett hjälpmedel eller på olika sätt syftar till att öka kunskapen och ge insikter till personal på Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och såklart även personer med en NPF diagnos.

En webbplats om projektet

Prototypen blev en webbplats med olika lösningsförslag och tips på mer information. Det krävs mer kunskap, färre fördomar och fler verktyg för att förenkla arbetslivet för en person med NPF. Webbplatsen är en samling av information och idéer. Innovationscenter har skapat prototypen för att inspirera andra att fortsätta utforska det här området.

Klicka på knappen nedan för att besöka webblatsen.

bottom of page